Tecnologia d’última generació al seu servei

 

COS Centre Mèdic, disposa d’un Servei de Diagnòstic especialment dedicat a les exploracions complementàries. Una àrea especialitzada on es realitzen totes les tècniques, com la de diagnòstic per la imatge, Laboratori d’Anàlisis Clíniques amb un Servei integral a l’àrea clínica.


LABORATORI:

Amb l’objectiu d’aportar informació que permet als especialistes establir un diagnòstic, fer un seguiment o actuar per prevenir una malaltia, aquesta unitat del Servei de Diagnòstics està preparada amb tecnologies d’última generació i la implementació dels últims models  de gestió per unificar i estandarditzar processos.


DIAGNÒSTIC PER LA IMATGE:

La importància de la radiologia i el diagnòstic per la imatge per als tractaments en diverses patologies. 

Els nostres diferents sistemes de diagnòstic permeten detectar o ratificar patologies que els especialistes sospiten que poden patir els seus pacients, també diagnosticar el que no es detecta a simple vista, d'aquí la importància de la medicina-radiologia preventiva.