Projecte del procediment d'acreditació dels centres de medicina de l'esport

El projecte que segueix per estar en tramiti d'audencia pública no és necessàriament el redactat final ja que poden produir-se aportacions que siguin acceptades.

22/07/2014

El Govern actualitza el procediment d'acreditació dels centres i serveis de medicina de l'esport

 Els centres acreditats anteriorment disposaran d’un any per adaptar-se a la nova regulació

  • S’estableix l’obligatorietat que tots els centres de medicina de l’esport estiguin sota la responsabilitat d’un metge especialista en Medicina de l’Educació Física i l’Esport
  • El Decret estableix tres nivells d’acreditació, en funció del grau d’especialització del centre.