Rehabilitació i Fisioteràpia

És l'especialitat mèdica  que mitjançant el diagnòstic, l'avaluació, la prevenció i el tractament de la incapacitat permet facilitar, mantenir o retornar el major grau de capacitat funcional i independència possibles. 

L'àmbit d'actuació engloba malalts amb patologies de l'aparell locomotor, neurològiques, infantils i del desenvolupament, vasculars i del sistema limfàtic, cardiorespiratòries, del sòl pèlvic, etc.