Relació de proves Diagnòstiques


 • -RADIOLOGIA CONVENCIONAL SENSE CONTRAST
 • -MAMOGRAFIA
 • -DENSITOMETRIA 
 • -ECOGRAFIA GRAL
 • RENOVESICOPROSTATICA
 • ABDOMINAL/HEPATICA
 • RENAL
 • TIROIDEA
 • MUSCULAR
 • TRANSRECTAL
 • TESTICULAR
 • ECO MAMARIA
 • PUNCION ECOGUIADA
 • ECO. TRANSVAGINAL

DIAGNÒSTIC VASCULAR

 • ECOGRAFIA DOPPLER TRONCOS SUPRAORTICOS
 • ECOGRAFIA DOPPLER VENOSO

DENTAL (Odontología)

 • ORTOPANTOMOGRAFIA
 • TELERRADIOGRAFIA LATERAL DE CRÁNI
 • TAC DENTAL 

ESTUDI COMPOSICIO CORPORAL:

ESPORTISTES.

Realitzem estudis de distribució de múscul-aigua i greix per detectar el valor òptim del rendiment d'un esportista de qualsevol nivell, amateur o professional. L'utilitzen també per a un seguiment d'una dieta, o exercici (entrenament) en concret. Es realitza per diferents parts del cos, incloent la separació Esquerra i Dreta de braços i cames.

ENDOCRINOLOGIA, DIETES, CELIACS, FACTOR DE CREIXEMENT
Mesurem la variació del comportament metabòlic del cos, realitzem aquest estudi mitjançant DXA, obtenint el greix visceral, l'Índex de Massa Corporal, les Calories que consumeix el nostre cos en repòs (ideal per a dietes baixes en calories), a part d'altres paràmetres.